پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران: گونه جدیدی از خزندگان که متعلق به خانواده جکوئیده می باشد، در پارک ملی دریایی نای بند استان بوشهر شناسایی و به ثبت جهانی رسید.
مدیر کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر اظهار داشت: این گونه، با نام علمی ثبت شده “spTropiocolotes naybandensis” توسط مصطفی موذنی رییس پارک ملی دریایی نای بند در خلال تحقیق و جستجوی خزندگان این پارک شناسایی و نمونه گیری شد.

با توجه به اینکه این نمونه با گونه های شناخته شده قبل مطابقت نداشت، جهت بررسی بیشتر به آزمایشگاه منتقل و پس از انجام بررسی های طولانی در خارج از کشور به عنوان یک گونه جدید تایید و به نام “جکوی نای بند” ثبت گردید و در یکی از ژورنال های معتبر بین المللی نیز به چاپ رسید.
مدیر کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر با بیان این مطلب گفت: کشف گونه های جدید جانوری در هر منطقه، دارای اهمیت فوق العاده و بیانگر پتانسیل بالای زیستی آن است.
سید اصغر مطهری افزود: کشف این گونه ی جدید در پارک ملی دریایی نای بند استان بوشهر نشان دهنده اهمیت این پارک بوده و توجه به غنای زیستی آن را صد چندان نموده است.

مطهری یادآور شد: در سال ۲۰۰۱ نیز دو گونه خزنده دیگر از این خانواده در پارک ملی دریایی نای بند مورد شناسایی قرار گرفته و ثبت شد که به افتخار نام کشورمان یکی بنام “جکوی ایرانی” و دیگری به افتخار دانشمند ایرانی دکتر کیابی،* “جکوی کیابی” نامگذاری و این جکوی کشف شده جدید به نام پارک ملی نای بند نامگذاری شده است.

منبع و تصاویر روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر
منبع خبر : پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران