چند قلاده سگ نگهبان و خانگی، یک طوطی نژاد پرنسس و ده ها پرنده و خزنده قد و نیم قد. اینها مهمانان ویژه مراسمی بودند که در اولین یکشنبه اکتبر امسال در کلیسای سنت پی یر نیس فرانسه حاضر شدند تا کشیش کاتولیک تقدیسشان کند!

مجله مهر: اکتبر هر سال مسیحیان مراسم بزرگداشت سنت فرانسیس آسیزی، بنیانگذار فرقه فرانسیسکن ها را در سراسر فرانسه برگزار میکنند اما امسال ساکنان شهر نیس تصمیم گرفتند حیوانات خانگی شان را هم با خود به کلیسا ببرند تا بعد از پایان مراسم، توسط کشیش کلیسا تقدیس شود.


"
"
"
"
"
"