پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران: زوج جوان طبیعت دوست هرمزگانی سفره عقد خود را در منطقه حفاظت شده گنو در زیر شاخسار یک درخت پهن کردند و درحالیکه همه طبیعت دوستان و اقوامشان ایستاده بودند بر تخته سنگی نشستند و صیغه عقد رسمی جاری شد تا این زوج آغاز زندگی مشترک خود را از قلب طبیعت آغاز کنند.
در کنار سفره عقد این زوج طبیعت دوست محیط بانان نیز حضور داشتند و جزو میهمانان سفره سبز عقد آنها بودند. کل و بزهایی که در فاصله نه چندان دورتر روی تپه ایستاده بودند شاهدان این عقد سبز بودند.

آنها زیباترین لحظات زندگی خود را در دامان طبیعت ثبت نمودند تا نخستین برگ دفتر زندگیشان به رنگ گیاهان باشد.
به گزارش روابط عمومی اداره محیط زیست هرمزگان، این زوج در روز عقد با خود پیمان بستند یک روز از هر ماه زندگیشان را صرف خدمت به منطقه حفاظت شده گنو نمایند.

عروس و داماد گنو ضمن تقدیر و تشکر از همکاری اداره محیط زیست هرمزگان و همه شرکت کنندگان در این مراسم از آنها درخواست کردند مسئولانه زندگی کنیم و بیشتر به فکر طبیعت باشیم.
دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران ضمن تبریک، برای این زوج در ادامه زندگی مشترکشان آرزوی موفقیت و شادی دارد.