اتومبیل بسیار جالبی که به آکواریوم فوق العاده زیبایی تبدیل شده است.این اتومبیل در اوشناریومی در بانکوک تایلند به نمایش عموم گذاشته شده است.