نام فارسی: کاکایی پا زرد
نام انگلیسی:yellow – legged gull
نام علمی:larus cachinnans
خانواده:کاکایی ها (laridae)
جمعیت: در سواحل کشور جمعیت تقریبا مناسبی دارد.
پراکنش:در سراسر شمال اوراسیا زادآوری دارد. زمستان ها در دریای بالتیک تا آفریقا دیده می شود. در ایران در تمام طول ساحل دریای خزر و خلیج فارس و دریای عمان ، خوزستان، هامون و دریاچه ی ارومیه زندگی می کند.
زیست گاه: زیست گاه این گونه در ساحل دریاهاست.
اندازه: طول بدن کاکایی پازرد در حدود 53 سانتی متر است.
ریخت شناسی: پر و بال این پرنده سیاه و سفید و پاهای آن زرد است. رو تنه ی کاکایی های پا زرد ، سیاه است.
رژیم غذایی: کاکایی پازرد، ماهی، لاشه ی جانوران دیگر و زباله می خورد.
زادآوری:کاکایی پا زرد ماده در لانه ای که در تالاب یا لبه ی صخره ها ساخته است، 2 تا 3 تخم سبز کم رنگ با خال های قهوه ای کم رنگ می گذارد. این پرنده 25 تا 33 روز روی تخم می خوابد. جوجه ها می توانند پس از 35 تا 40 روز پرواز کنند.
وضعیت حفاظتی گونه : در حال حاضر به اقدام حفاظتی ویژه ای نیاز ندارد
کاکایی پا زرد یکی از انواع کاکایی هایی است که در زبان عامیانه به مرغ دریایی معروف هستند. این پرنده ، که بیش تر عمر خود را در حال پرواز سپری می کند، علاوه بر ماهی ، لاشه خوار و حتی زباله خوار هم هست. به همین سبب، به خوبی خود را با زندگی در محل های آلوده و بسیار تغییر یافته سازگار کرده است.
همیشه در حال پرواز!
کاکایی پازرد، مانند دیگر کاکایی، از پرندگان کنار آب زی یا آباچیک هاست. به طور کلی، شکل بدن، تغذیه و نوع زندگی کاکایی ها با دیگر آبچلیک ها متفاوت دارد.کاکایی ها شامل دو گروه پرستو های دریایی و کاکایی هستند. پرستوهای دریایی، برخلاف کاکایی ها دمی شکاف دار، بالی باریک تر و نوک تیزتر دارند. این .یژگی ها سبب می شود پرستوهای دریایی، پرواز هنرمندانه تری داشته باشند و بتوانند از حشره ها و پروانه های در حال پرواز در آسمان تغذیه کنند. دم بدون شکاف و بال پهن تر کاکایی ها، به آن ها کمک می کند مدت زیادی بدن بال زدن ، بر فراز آب و ساحل پرواز کنند. دیدن کاکایی های در حال پرواز ، همیشه برای دریانوردان به معنی نزدیک شدن به ساحل است. کاکایی پازرد، مانن بسیاری از کاکایی های دیگر ، بیش ترین روزهای سال را بر فراز در یاها در حال پرواز است و تنها در فصل زادآوری و تخم گذاری به ساحل می آید و از پرواز دست می کشد.
پرنده ی سارق!
شاید بتوان گفت رژیم غذایی کاکایی به دو بخش کلی ماهی خواری و لاشه خواری و دزدی تقسیم می شود. بیش تر وقت ها می توان کاکایی های پازرد را در حالی مشاهده کرد که به دنبال تخم یا جوجه های هم نوع خود یا سایر پرندگان آب زی یا سرقت غذای آن ها هستند.
پرندگان مشابه!
انواع متفاوت کاکایی ها، بسیار به هم شبیه اند و بدنی سفید رنگ و یک شکل دارند. به این سبب، تنها پرنده شناسان حرفه ای می توانند آن ها را از روی تفاوت های اندک جثه ، تفاوت لکه های سیاه روی بال و تفاوت اندک منقار، تشخیص بدهند.
خویشاوندان
از این خانواده علاوه بر کاکایی پازرد و پرستو ی دریایی تیره، کاکایی نوک سبز، کاکایی نقره ای، کاکایی پشت سیاه کوچک، پرستو ی تالابی گونه سفید، پرستوی در یایی سیاه، پرستوی دریایی بدصدا ، پرستو ی دریایی خزر، پرستوی دریایی کاکلی بزرگ، پرستوی دریایی کاکلی کوچک در ایران زیست می کنند.
نقش کاکایی پا زرد در طبیعت
کاکایی های پا زرد با تغذیه از لاشه ها، به پا ک سازی طبیعت کمک می کنند. به علاوه ، با خوردن تخم و جوجه ها ی سایر پرندگان ، سبب متعدل ماندن جمعیت آن ها در طبیعت می شوند.
منبع:انجمن پرندگان ایران