پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران: کارشناس ارشد محیط زیست در خصوص انقراض ۹۰ درصد از ماهیان دریای خزر هشدار داد.هوشنگ ضیائی در گفت*وگو با ایسنا افزود: بر اثر نابودی جنگل*های خزری و فرسایش خاک بسیاری از رودخانه*هایی که در گذشته محل تخم*ریزی ماهی*ها بودند خشک یا گل آلود شدند که بر اثر آن محل تولید مثل سالانه میلیون*ها ماهی* از بین رفت.
وی ادامه داد: متاسفانه اکنون مشاهده می*کنیم به دلیل نابودی جنگل*ها خاکی که برای تولید هر سانتیمتر از آن ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیون سال زمان احتیاج دارد به راحتی شسته شده و جای آن را سنگ می*گیرد،* از سویی در مناطق شمالی کشور وقوع سیل افزایش یافته و خسارات بسیاری را به وجود آورده است.
این استاد دانشگاه گفت: اکنون بسیاری از شرکت*های بزرگ از جنگل*های شمالی بهره*برداری کرده و غنای گیاهی و جانوری را از بین برده*اند. در حالی که جنگل*های شمال باقی مانده جنگل*های تاریخی هیرکانی بوده و بسیاری از گونه*های نادر گیاهی جهان را در خود جای داده*اند.
هوشنگ ضیائی ادامه داد: بی توجهی به جنگل*های شمال و تنوع گیاهی منحصر فردش در حالیست که اگر ساعت*ها بر فراز جنگل*های روسیه و یا آمریکا که به شدت محافظت می*شوند پرواز کنید تنها گونه*های محدودی مانند صنوبر و کاج مشاهده خواهید کرد.

منبع :پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران