یک سال از زمان عکسبرداری از این ماهی مشهور گذشته است. اولین عکس ها از این جانور آبزی باهوش توسط یوجی اوکاتا از ژاپن تهیه شد و بعد ها مستندی درباره این موجود ریز تهیه شد.

این ماهی پفی کوچک برای جذب جنس مخالف خانه ای بسیار هنرمندانه بر کف دریا میسازد.

خانه او یک خانه دایره ای با تقارن کامل و با نقوش هنری در اطراف است که هیچ بیننده ای باور نخواهد کرد که چنین نقشی را یک ماهی خلق کرده باشد.

این خانه علاوه بر جذب جنس مخالف به جهت نگهداری از تخم های ماهی نیز کاربرد دارد.

منبع:topnop.ir