انباشتگی جیوه در بدن ماهی ها با افزایش دمای اقیانوس ها

نتایج جدیدترین پژوهش ها حاکی از آن است که افزایش دمای سطح آب اقیانوس ها، ناشی از تغییرات اقلیم، می تواند جیوه بیشتری را در بدن ماهی ها انباشته کرده و برای سلامتی افرادی که غذای دریایی مصرف می کنند، خطر آفرین باشد.به گزارش خبرگزاری مهر، جیوه ناشی از آلودگی صنعتی که به هوا آزاد می شود می تواند در جریانها و اقیانوس ها تجمع کرده و در آب به شکل میتل جیوه MeHg در آید. اما تا کنون اطلاعات اندکی در مورد چگونگی تاثیر گرمای جهانی بر زیست انباشتگی جیوه بر حیات دریایی به دست آمده بود و هیچ مطالعه ای این تاثیرات را با استفاده از ماهی در آزمایشگاه و ازمایش های میدانی نشان نداده بود.
محققان دانشگاه دارتموث و دیگر موسسات تحقیقاتی آمریکا، ماهی های کیلی فیش را تحت دماهای مختلف در آزمایشگاه و در استخرهای آب شور خط ساحلی جنوب خلیج مین مورد مطالعه قرار دادند.


این ماهی ها در باتلاق از حشرات، کرم ها و دیگر منابع غذایی طبیعی و ماهی های آزمایشگاهی از غذای غنی شده از جیوه تغذیه کردند.
این مطالعه نشان داد ماهی ها در آبهای گرم تر غذای بیشتری می خورند اما رشد کمتری دارند و میزان متیل جیوه در بافتهای آنها بیشتر می شود. این یافته حاکی از آن است که در سوخت و ساز آنها میزان بیشتری از این فلز سمی جذب شده است.
این افزایش جیوه در ماهی می تواند با مصرف ماهی های آلوده به بدن انسان راه یافته و مردم در معرض میتل جیوه بیشتری قرار بگیرند.


پژوهشگران می گویند باید این تاثیر در سیاست ها و تلاش های مدیریتی که هدف آنها کاهش خطر قرار گرفتن انسان در معرض MeHg است، به کار گرفته شود.

نتایج این تحقیقات درنشریه PLOS ONE منتشر شده است.