پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران: اواخر خرداد ماه دو راس بره آهوی تازه متولد شده توسط نیروهای یگان حفاظت سبزوار از شکارچیان کشف شده و به شهرستان مه ولات تحویل گردیدند.
در آن زمان هر دو بره از وضعیت جسمی بسیار بدی برخوردار بودند. چشم یکی از آنها زخمی و دچار خونریزی شده بود و دیگری دچار مشکل حاد گوارشی بود به گونه ای که اشتهایی برای تغذیه و به دلیل ضعف جسمانی حتی توان ایستادن نداشت.از همان لحظه کشف، هردو آهو به دامپزشکی منتقل شده و لیست دارو و برنامه غذایی خاصی برای آنها تجویز گردید.
در ابتدا بره آهوان به مکانی مناسب در روستا منتقل شده و به طور مستمر با شیر تازه و علوفه خشک مورد تغذیه و با داروهای لازم تحت درمان قرار گرفتند و سعی بر این بود پس از درمان اولیه ارتباط کمتری با انسان داشته باشند تا خلق و خوی وحشی آنها حفظ گردد.

سرانجام با حضور مهندس صالحی مدیر کل محیط زیست خراسان رضوی دو آهوی سرحال در منطقه شکار ممنوع نوبهار رهاسازی گردیدند.

نجات دهنده آهوان گفت: خرسندم از اینکه توانستم برای حفاظت از دو بره آهو در سرزمینی که سلطان آن به ضامن آهو شهرت دارد قدمی بردارم.