محققان دریافتند که بیش از 20 درصد افراد از دردهای مزمن رنج می برند، اما مولکول موجود در زهر هزارپای سرقرمز ممکن است به کاهش درد در این افراد کمک کند.

(ایسنا)- منطقه خراسان، محققان استرالیایی و چینی مولکولی در زهر هزارپا شناسایی کردند که مصرف آن موثرتر از داروهای مسکن است.

محققان دانشگاه کوئینزلند و آکادمی علوم چین با تحقیق بر روی زهر این هزارپا دریافتند این روش 20درصد در کاهش درد موثرتر است. آنها افزودند: مولکول کشف شده بهترین انتخاب در هدفگیری کانال درد است و این کانال نقش حیاتی درکنترل قلب و عضلات دارد. نتایج این تحقیق نشان داد: زهر هزار پا منبعی برای درمان درد فراهم میکند.

منبع:زیست نیوز