به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران ،

سنگ ماهي ، يكي از گونه هاي آبزي است كه در اقيانوس هاي جهان زيست مي كند و سيزده نقطه تماسي بر روي سطح پوستي اش قدري خطرناك تر است كه زودتر از تاثير زهر مار كبرا بر روي بدن ، انسان را از پاي در مياورد.