شمال تانزانیا ، جایی که دریاچه ای شگفت انگیز به نام دریاچه ناترون در آن قرار دارد. این دریاچه، شرایطی جهنمی دارد، دمای آب آن حتی به ۶۰ درجه سانتیگراد هم میرسد و pH آب آن قلیایی است و بین ۹ تا ۱۰٫۵ متغیر است! با این وجود ماهی هایی به زندگی در این شرایط تطابق پیدا کرده اند، در آب دریاچه کربنات سدیم به وفور پیدا میشود که منشأ آن از خاکستری های آتشفشانی است، به تازگی عکسهای سیاه و سفیدی که عکاسی به نام نیک برندت از این دریاچه گرفته است، باعث شهرت آن این دریاچه شده است.

عکسها از پرندگان نگونبختی گرفته شده اند که به این دریاچه افتاده اند، غلظت آب دریاچه آنقدر زیاد است که گاهی با بازتاب دادن منظره اطراف و آسمان، باعث گیج شدن پرنده ها و افتادنشان داخل آب میشود و بعد از مردن پرنده، ترکیبات معدنی دریاچه به تدریج پرنده را کلسفیه میکنند و به شکل یک مجسمه سنگی درمی آورند.

منبع:topnop.ir