استرالیس استلاتا Eusteralis stellata


خانواده: Lamiaceac

قاره : آسیا

رشد : معمولی

ارتفاع : 15 25 سانت

پهنا : 10 20 سانت

تحمل سختی : خیلی سبک ملایم

تحمل پی اچ : 5 7

دما : 28 22

نیازهای نوری : زیاد خیلی زیاد

نگهداری : خیلی مشکل
این گیاه در آکواریوم بسختی رشد مینماید . نیازمند نور زیاد و افزایش CO2 برای رشد بهتر میباشد . کمبود مواد ریز مغذی باعث رنگ پریدگی برگهای آن میشود که می تواند نشانه ای مبنی بر این که آکواریوم احتیاج به مواد شیمیایی یا کود دارد . این گیاه حتی در شرایط مناسب هم گاهی اوقات ناگهان رشد آن متوقف می شود .منبع :
کتاب گیاهان آکواریومی گرمسیری
ترجمه و تالیف : عباس حسنی نیا