قرقاول طلایی - زرد
Yellow Golden
یک سویه تغییر ژنتیک وجهش یافته قرقاول طلائی

تاریخچه : این نژاد توسط پروفسور جی جی اواسط قرن بیستم تولید و تکثیر یافته است .

مشخصات : این قرقاول ها دارای رنگهای خیلی متنوع و پررنگ بوده و برای مبتدی ها بسیار مناسب میباشد.
و میتوان آنها را درمحیط سایه نیز براحتی دیده و پرورششان داد .

مکان نگهداری : بسترمناسب با مساحت 9 مترمربع

تغذیه : کنسانتره ها ، دانه و تخم گیاهان وحشرات زنده .

سن بلوغ : بیشتر دردوسالگی ولی میتوان دریک سالگی نیز تولید مثل داشت .

زمان تولید مثل : از اواسط فروردین ماه
تعداد تخم ها درطول یکسال : 24 تا 36 تخم

زمان لازم برای تولد جوجه ها : 23 روز