مسعود محمدیان در نشست تخصصی با کارشناسان بخش زراعی جهت بررسی و تبیین مسائل مطروحه کشت پائیزه در استان گفت: تولید سالانه یک هزار تن کود ارگانیک، قابلیت آذربایجان*شرقی را در تولید کود و در کنار آن نیاز به فرهنگ*سازی در استفاده از آن در بخش*های زراعی و باغی را مشخص و این امر می*تواند در تحقق اهداف بلندمدت کشور در دسترسی به تولید سالم را نقش مهمی داشته باشد.


وی یادآور شد: این میزان کود تولیدی، با همکاری و تعامل سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی در شهرستان*های تبریز، بستان*آباد، شبستر، مراغه، بناب، میانه باسمنج، صوفیان، بخش گوگان، شهر جدید بناب مرند و هریس تولید می*شود. وی گفت: حفظ منابع تولیدکننده مواد غذایی از نظر کمی و کیفی به ویژه آب و خاک، وظیفه*ای همگانی وغیرقابل اغماض است.

محمدیان افزود: توسعه مصرف کود بر اساس آزمون خاک یکی از ضروریات تولید دربخش کشاورزی بوده و در صورت مصرف آن بر اساس نیاز خاک، محصول سالم تولید خواهد شد و طبق ماده 9 آئین*نامه ابلاغی در راستای توسعه تولید و مصرف کودهای آلی و زیستی و بهینه*سازی مصرف کودهای شیمیایی، تمام ادارات و سازمان*های مرتبط مکلفند با مسئولیت سازمان جهادکشاورزی، سیاست*گذاری لازم به منظور توسعه مشارکت بخش غیردولتی در این خصوص را به عمل آورند.


رئیس سازمان جهادکشاورزی استان ادامه داد: این سازمان با وجود نظارت*های دقیق بر تمام مراحل تولید، مسئولیت فنی وحقوقی هرگونه عواقب ناشی ازغفلت یا بی*احتیاطی وفقدان تطابق ویژگی*های نمونه کود با مشخصات اعلام شده و عدم رعایت ضوابط و معیارها برعهده تولیدکننده، واردکننده و بسته*بندی*کننده خواهد بود.