یک گونه ماهی نادر به اسم ماهی ماهیگیر یا (monkfish/goosefish) که در اعماق اقیانوس زندگی میکند در هنگام تخم ریزی تخمهای خود را به گونه ای پخش میکند که منظره ای عجیب و خارق العاده شبیه به «تور عروس» شکل میگیرد.

تخمهای این ماهی نادر به گونه ای در آب پخش میشوند که طرز قرارگیری آنها در کنار هم منظره ای شبیه به تور یا نایلونهای حبابدار ضربه گیر شکل می گیرد و طول این گروه تخمها می تواند به بیش از یک متر و 80 سانتیمتر برسد.

در تصاویر منتشر شده از این لحظه نادر و شگفت انگیز یک «ماهی ماهیگیر» ماده در آکواریوم «نیوانگلند» واقع در ایالت «بوستون» آمریکا در حال تخم ریزی است.

این پرده های تشکیل شده از تخم ماهی محتوی حدود یک میلیون تخم هستند.

این ماهی در هر باروری شش الی هفت مرتبه تخم ریزی میکند.