مهر ۱۳۹۲ پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران: در یک رخدادی نادر، مدتها پس از زمان طبیعی زایمان در گوزن ها، در سایت تکثیر و پرورش گوزن زرد ایلام، طی یک زایمان طبیعی یک رأس گوساله سالم گوزن زرد به دنیا آمد.
طول دوره آبستنی درگوزن ها ۸ ماه می باشد و براساس شرایط فیزیولوژیکی، جغرافیایی و برنامه تغذیه ای، زمان شروع جفت گیری و زمان زایمان در استان های مختلف حدود یک ماه زودتر یا با تأخیر همراه است.

……………………تصویر گوساله گوزن زرد متولد شده در شهریورماه در سایت تکثیر و پرورش ایلام
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان ایلام در این باره گفت: گوزن ها معمولا در شهریورماه شروع به جفت گیری می نمایند و پس از ۸ ماه آبستنی در اردیبهشت ماه گوساله آنها متولد می شود که این زایمان استثنایی در شهریورماه یعنی ۴ ماه پس از زایمان سایر گوزن ها رخ داده است.
با توجه به شرایط خوب آب و هوایی درسایت پرورش گوزن زرد تونل آزادی ایلام با مساحت ۸۰ هکتار، تعداد گوزن های زرد به ۲۵ رأس افزایش یافته است.

منبع خبر :پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران