اين دو يوزپلنگ در آفريقا مثل دو گربه بي آزار روي جبپ گردشگران پريده اند و بدون اينکه آزاري برسانند فقط تماشا ميکنند و اين فرصت را به عکاس داده اند تا پرتره از آنها تهيه کند ، اين عکس در مسابقه نشنال جئوگرافي مقام سوم را کسب کرده است .