علیرضا دائمی در همایش نجات دریاچه ارومیه با ارائه گزارش شرایط دریاچه، اظها کرد: درشرایط نرمال عمق دریاچه 4.5 متر، سطح دریاچه 5320 کیلومتر مربع و غلظت نمک 240 گرم در لیتر است درحالی که اکنون غلظت نمک 400 گرم در لیتر و عمق دریاچه کمتر از یک متر شده است.


به گفته وی از سال 1971 منطقه دریاچه ارومیه، پارک ملی و سایت رامسر از سال 1975 شناسایی شد؛ دریاچه ارومیه جزو مرتفع*ترین دریاچه*های دنیاست.


معاون برنامه*ریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو با اشاره به وضعیت بارش*ها در حوزه ارومیه گفت: در منطقه دریاچه ارومیه میزان بارش 250 تا هزار میلیمتر و به طور متوسط 380 میلیمتر است این درحالی است که در 16 سال اخیر میزان بارش به 315 میلیمتر رسیده است.


دائمی با اشاره به این*که میزان شورآبه در دریاچه ارومیه 11 میلیارد متر مکعب است، افزود: میزان بارندگی درحوزه دریاچه ارومیه در سال آبی 92-91 معادل 237 میلیمتر، در سال آبی 91-90 معادل 205 میلیمتر و در دراز مدت 242 میلیمتر بوده است.


وی با اشاره به کاهش 16 درصدی بارندگی نسبت به سال گذشته و با بیان این*که میزان بارندگی حوضه دریاچه ارومیه نسبت به متوسط درازمدت دو درصد و حجم روان*آب*ها 46 درصد کاهش پیدا کرده است، اظهار کرد: فاجعه زیست*محیطی دریاچه ارومیه در کل کشور نیز رخ داده است اما با وجود بسته*بودن حوزه ارومیه، دریاچه رو به خشک*شدن رفته است.


معاون برنامه*ریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو ادامه داد: در حوزه کرخه نیز چنین شرایطی دیده می*شود و میزان روان*آب*ها 46 درصد کاهش پیدا کرده است.


دائمی با اشاره به این*که از نظر تغییر اقلیم درحال حاضر در بدترین شرایط در صد سال اخیر هستیم، گفت: در سال 1374 تراز دریاچه ارومیه از شرایط طبیعی خارج شده و افزایش پیدا کرده بود اما به طور کلی در 100 سال اخیر تراز دریاچه ارومیه از 1387 به 1270.60 سانتی متر رسیده است.


وی با اشاره به این*که مشکل کاهش آب دریاچه از سال 78 شروع و در سال 80 مطرح شد، اظهار کرد: سازمان حفاظت حیط زیست و وزارت نیرو با استفاده از کارشناسان داخلی و خارجی مسئله را بررسی کردند اما با وجود همه تلاش*ها سالانه 25 تا 30 سانتی*متر از تراز دریاچه کاسته شد.


معاون برنامه*ریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو با اشاره به سدهای مخزنی حوزه ارومیه نیز گفت: مهمترین سدها، سدهای بوکان و مهاباد هستند که بیشترین مخازن را دارند اما مخزن این سدها نیز در حال حاضر 52 و 30 درصد آب دارند. بنابراین دراین بخش با کمبود آب مواجه هستیم.


دائمی با اشاره به انتشار بیش از 100 جلد کتاب درباره دریاچه ارومیه و مطالعات بسیاری که صورت گرفته بر لزوم تدوین نقشه راه تاکید کرد و گفت: حدود شش میلیون نفر در حوزه دریاچه ارومیه هستند که از آب استفاده می*کنند. از سوی دیگر 12 رودخانه در تامین 95 درصد آب دریاچه ارومیه نقش دارند از جمله زرینه رود و سیمینه رود که به ترتیب 41 و 11 درصد آب شیرین دریاچه را تامین می*کنند. همچنین رودخانه آجی چای نیز 10 درصد آب دریاچه را تشکیل می*دهد که آب تلخ است و نمک زیادی دارد.


سهم مصرف را از محیط زیست جدا کنیم


وی با اشاره به این*که در وزارت نیرو و محیط زیست سهم مصرف از سهم محیط زیست جدا می*شود، گفت: در آذربایجان غربی دو میلیارد متر مکعب آب است که 1.8 میلیارد متر مکعب سهم دریاچه است در حالی که یک میلیارد متر مکعب آب مصرف می*شود.


معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو ادامه داد: به طور کلی در حوزه دریاچه ارومیه میزان آب*های تجدیدشونده 6.8 میلیارد متر مکعب است که 3.1 میلیارد سهم رودخانه و 3.7 میلیارد متر مکعب سهم مصرف در نظر گرفته می*شود.


دائمی با اشاره به این*که 2.5 میلیارد متر مکعب مخزن قابل تنظیم در حوزه دریاچه ارومیه وجود دارد که 1.7 میلیارد متر مکعب آب دارند، گفت: تعداد زیادی سد نیز در منطقه در دست مطالعه و اجرا است که میزان بزرگی از مخازن را تعریف می*کند.


وی با اشاره به این*که دشت*های حوزه دریاچه ارومیه دشت*های ممنوعه هستند، اظهار کرد: از این دشت*ها نباید آب زیرزمینی برداشت شود در حالی که 24 هزار چاه غیر مجاز در یکی دو سال اخیر با وجود افزایش خشکسالی حفر شده است.


معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو با اشاره به دو برابر شدن مصرف آب نیز گفت: در گذشته 158 هزار هکتار اراضی کشاورزی در منطقه بود درحالی که در سال 90 میزان این اراضی به 450 هزار هکتار رسیده است؛ بنابراین شاهد افزایش 300 هزار هکتاری اراضی کشاورزی هستیم.


دائمی تصریح کرد: در گذشته کمتر از دو میلیارد متر مکعب آب در بخش کشاورزی درحوزه دریاچه ارومیه مصرف می*شد اما امروزه میزان مصرف به پنج میلیارد متر مکعب رسیده است.


وی با اشاره به عوامل موثر بر کاهش ذخیره آبی دریاچه ارومیه اظهار کرد: کاهش نزولات جوی، گرم شدن دو درجه*ای حوزه، افزایش میزان تبخیر آب تا مقدار یک متر در سال، برداشت غیر مجاز از آب*ها، توسعه کشاورزی، کم بودن راندمان آب در بخش کشاورزی و صنعت، نوع الگوی کشت به گونه*ای که پر مصرف*ترین محصولات در منطقه کشت می*شوند، احداث میان*گذر دریاچه ارومیه و توسعه سازه*های هیدرولیکی که خوشبختانه براساس دستور شورای عالی آب متوقف شدند عواملی هستند که بر کاهش ذخیره* آبی تاثیرگذار بودند.


درست اجرا نشدن پروژه*ها به دلیل تخصیص نیافتن اعتبارات کافی


معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو با اشاره به این*که ایجاد برنامه جامع مدیریت حوزه، تعریف 24 طرح نجات دریاچه و تصمیم به تخصیص اعتبارات مورد نیاز در گذشته گفت: بخش عمده*ای از اعتبارات در اختیار دستگاه*ها نگرفت و طبعا طرح*ها به درستی انجام نشد.


دائمی با اشاره به طرح لایروبی رودخانه*ها که کامل انجام نشد، افزود: گفت: در دریاچه ارومیه حدود چهار متر رسوب گذاری شده کف دریاچه بالا آمده است بنابراین هر چه آب رها می*شود قبل از رسیدن به پهنای دریاچه تبخیر می*شود.


وی با بیان این*که خوشبختانه تالاب*های اطراف حوزه دریاچه ارومیه حفظ شده*اند، ادامه داد: راهکارهای پیشنهادی برای نجات دریاچه ارومیه در 16 موضوع مطرح هستند که اولین بحث مربوط به اجرای مدیریت به هم پیوسته است.


معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو با اشاره به دیگر راهکارهای مطرح گفت: کاهش برداشت از آب*های زیرزمینی، استفاده از روش کم آبیاری، مدیریت بهینه مصرف، جلوگیری از توسعه بی رویه کشاورزی، انسداد چاه*های غیر مجاز، جلوگیری از ساخت سدها و اعمال مدیریت به هم پیوسته و حکمرانی آب از راهکارهای مطرح موجود هستند.


دائمی با اشاره به این*که تولید محصول در حوزه دریاچه ارومیه از دو میلیون تن به 8.5 میلیون تن افزایش پیدا کرده و اقلیم نیز همزمان تغییر کرده است، اظهار کرد: تاسیسات آب در منطقه با نگاه نقطه*ای بود و نظرهای غیر کارشناسی اعمال شده است.


وی با اشاره به این*که جمع بندی تصمیمات کارگروه مشترک نجات دریاچه ارومیه به 15 مهر ماه موکول شده است، گفت: در حال حاضر طرح*های مطرح، بازگشایی مسیر آبراهه*های ورودی به دریاچه و تالاب*های جنوبی دریاچه و تسهیل در انتقال آب به دریاچه، ساماندهی چاه*های حوزه آبریز دریاچه و نصب کنتور هوشمند، جلوگیری از برداشت*، مدیریت نهاده*های کشاورزی درحوزه با توجه به محدودیت* منابع آب، انتقال آب به جزایر و تالاب*های حاشیه* دریاچه ارومیه از سد حسنلو، تقسیم بندی دریاچه و *تامین اعتبار مورد نیاز و تسریع در انتقال آب در طرح انتقال آب از رودخانه زاب به حوزه آبریز دریاچه ارومیه هستند.


معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو در پایان خاطرنشان کرد: به خاطر برداشت*های غیر مجاز آب تراز دریاچه بیش از 20 متر کاهش یافته است.

منبع:ایسنا