نام : قوی گُنگ
خانواده :مرغابیان
قوی گُنگ یکی معروف ترین پرندگان مهاجر ایران ایران است که هرساله در فصل زمستان از مناطق سردسیر به مناطقی از ایران مانند تالاب های جنوب دریای خزر استان های خوزستان ، همدان ،کرمانشاه ، فارس و ... مهاجرت می کند
قوی گُنگ با طول بدن 5/1متر و طول بال بین 220 تا 240 سانتی متر و وزن 14 کیلوگرم یکی ار پرندگان مهاجر بزرگ جثه ایران است .

رژِیم غذایی : قوی گٌنگ از
گیاهان ابزی و گاهی از نرم تنان تغذیه می کند و با تغذیه از گیاهان و نرمتنان جمعیتشان را در تالاب ها متعادل نگه می دارد .

غیر از قوی گٌنگ خویشاوندان دیگرش مانند قوی فریاد کش و قوی کوچک به ایران در فصل زمستان مهاجرت می کنند .
وضعیت حفاظتی : متاسفانه بدلیل تخریب تالاب ها و زنده گیری و شکار بی رویه جمعیت قوی گٌنگ و دیگر خویشاوندانش هر ساله روبه کاهش بوده .منبع : انجمن حیوانات خانگی mihanpet

نویسنده مطلب : پارسا حق نظری