تالاب شیمبار


نام انگلیسی: Shimbar wetland نام فارسی : تالاب شیمبار


تالاب شیمبار در موقعیت جغرافیایی N322017 E493715 در استان خوزستان واقع است. تالاب شيمبار در منطقه حفاظت شده شيمبار ، در امتداد رشته کوه هاي زاگرس جاي دارد . اين تالاب به دليل قرار گرفتن در بلندي هاي استان خوزستان متأثر از آب و هواي کوهستان بوده و داراي آب و هوايي معتدل و بارش فراوان باران به ويژه در پاييز و زمستان مي باشد .

طبيعت جنگلي و گونه غالب درختي منطقه ، بلوط ايراني مي باشد . هر چند گوناگوني زيستي گياهان تالاب از مهمترين ويژگي هاي آن مي باشد ، اما پوشش غالب گونه هاي درختچه اي جاز يا بنگله است که سازگاري خوبي با محيط دارند . از گونه هاي جانوري در منطقه مي توان ، گرگ ، سغال ، روباه و خرس را نام برد .

همچنين گونه هاي بسياري از پرندگان مانند پليکان ، چلچله ، کشيميان و ... در اين تالاب زندگي مي کنند .
منطقه شيمبار در 100كيلومتري شمال مسجدسليمان و در دره هاي عميق زاگرس واقع شده است، اين منطقه بيش از 50 هزار هكتار مساحت دارد.منطقه شيمبار تركيب منسجم ،شرايط آب و هوايي مناسب و تركيب ويژه درختان و درختچه ها، از ارزش توريستي بالايي برخوردار است.اين منطقه با پوشش جنگلي مناسب و مناظر جذاب و ديدني توسط كوه هاي بلند و بعضاً برفگير واقع در دره مشترك كوه هاي دلا، تاراز و منار محصور شده است.هرچند تنوع زيستي گياهي از مهم ترين شاخص هاي اين منطقه بوده اما پوشش عمده و غالب آن، گونه درختچه اي جاز يا بنگله است كه با محيط خود داراي سازگاري قابل توجهي است.گونه های جانوری در منطقه میتوان ،گرگ ،شغال ،روباه ، خرس و... نام برد .همچنین تنوع عظیمی از پرندگان نظیر حواصیل ،چلچله ، کشمیان و... در این تالاب وجود دارد.ساکنین دائمی تالاب به طور پراکنده در روستاهای پیرامون تالاب سکونت دارند و پرورش چهارپایان اهلی نظیر بز وگوسفند اصلی ترین درآمد ساکنین منطقه میباشد.

منبع:کويرها و بيابان هاي ايران