درياچه مور زرد زيلايى


نام انگلیسی : Mour-zard-zeilaey lake نام فارسی : درياچه مور زرد زيلايى


دریاچه برم مورد زرد در موقعیت جغرافیایی N311335 E504730 در استان کهگیلویه و بویراحمد قرار دارد. اين درياچه در حدود 180 کيلومترى شمال باخترى ياسوج و جنوب لردگان در ارتفاع 2180 مترى از سطح دريا قرار دارد.

برم‎ مور زرد زيلايى و برم ‎دلي‎ بو نام‎هاى ديگر اين درياچه است. به نظر مي‎رسد که اين درياچه از انواع کارستى باشد و آب آن از چشمه‎هاى کارستى و روان آب‎هاى سطحى تأمين ‎شود. اين درياچه در نقشهٔ جغرافيايى به نام برم مور زرد ثبت شده است. آب اين درياچه از ارتفاعات تنگ سيب و کوه هاى داربرى سرچشمه مىگيرد و پس از طى مسافتى حدود ۱۰ تا ۱۵ کيلومتر به درياچهٔ برم مور زرد سرازير مىشود. چشمه هاى متعددى نيز در اطراف درياچه مىجوشند. درياچهٔ زيلايى بيش از ۳۵ هکتار وسعت دارد. حداکثر و متوسط عمق درياچه به ترتيب ۱۴ و ۸ متر است.


منبع:کويرها و بيابان هاي ايران