یه تانک با ابعاد 120*40*60 با شیشه10 میل برای نگهداری دیسکس نیاز دارم.
اگه کسی داره خبرم کنه