چهار دهمین دوره مسابقات زیبایی اسب اصیل جام نگین کویر اردکان با حضور پرشور مردم اردکان برگزار شد .تصاویر زیر توسط محسن ابراهیمیان عکاس روابط عمومی شهرداری اردکان گرفته شده است .امید است مورد توجه دوستداران و علاقه مندان این رشته اصیل ورزشی قراربگیرد.
ادامه تصاویر