یک غواص عکاس به ثبت تصاویر خارق العاده ای از ماهی های مرکب دم کل پرداخته که از هزاران سلول برای تغییر رنگ استفاده می کنند.
سرپایان از پوست شفاف با رنگدانه هایی موسوم به کروماتوفورها برخوردارند که شبیه لکه ها یا دانه های کوچک است. آنها از سلولها برای تغییر شکل استفاده میکنند تا بتوانند جفت را به سمت خود جذب کنند.

تاد بریتل این تصاویر زیبا را در یکی از چندین سفر اکتشافی خود به دریا ثبت کرده است. بریتل در قایقی در برمودا بزرگ شده و اقیانوس ، همراه همیشگی او بوده است. وی غواصی را از 12 سالگی آغاز کرد و سپس با تجهیزات عکاسی در سال 2008 به ثبت زیباییهای زیر آب در کشور پالائو پرداخت.تصاویر بریتل در نشریات تجاری و بازرگانی منتشر شده و وی همچنین توانسته در چندین رقابت بین المللی برنده شود.

ماهی مرکب دم کل شبیه سپیداج است.
این ماهیها حیوانات کوچکی هستند که از هشت بازوی مکنده و دو شاخک برخوردارند.
آنها در آبهای کم عمق ساحلی اقیانوس آرام، برخی بخشهای اقیانوس هند و همچنین دماغه Peninsula در آفریقای جنوبی زندگی میکنند. این ماهیها مانند سپیداجها تنها با استفاده از باله ها یا رانش به جلو با جهش مایع از عقب میتوانند شنا کنند.
تصویر یک ماهی مرکب دم کل


هزاران سلول رنگدانه موجود در پوست بازوی ماهیهای مرکب باعث تغییر رنگ آنها میشود


سلولهای پوستی به شکل نقطه یا لکه کوچک منجر به شکل گیری رنگ دانه های

زرد و قهوه ای تیره میشوند
پوست ماهی مرکب به دلیل تغییرات رنگ دانه ها به شکل نقطه ای است


بخشهای از بدن ماهی مرکب کاملا شفاف است


رنگهای درخشان بدن ماهی مرکب در آب دریا منعکس میشوند

بازوهای مکنده کوچک ماهی مرکب در زیر بدن ماهی جمع میشوند