2تا خوکچه نر موبلند واسه فروش دارم.قیمت هرکدوم100تومانه.مشکیه1سالشه کرمه8ماهشه.سالم و فقط به دلیل زیاد شدنشون دارم میفروشم
--------------------
تاپیک بسته شد | به دلیل : عدم بروزرسانی