دیده بان حقوق حیوانات
: یکی از دوستداران حیات وحش، با خرید تعدادی پرنده عرضه شده در یک بازار محلی آنان را از اسارت نجات داد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست گیلان با بیان این خبر افزود؛ این دوستدار محیط زیست و حیات وحش، در بازار شهرستان خمام، شاهد فروش تعدادی پرنده از انواع پاشلک و آبچلیک به صورت زنده بوده که آنها را خریداری و تحویل اداره کل حفاظت محیط زیست گیلان داده است.وی در این باره میگوید: «در روز جمعه اخیر، در بازار محلی بخش خمام شهرستان رشت، ۹ قطعه پرنده آبزی به صورت زنده در حال فروش بوده که یکی از دوستداران حیات وحش استان با مشاهده آنها، همه پرنده ها را خریداری کرده و به محیط زیست گیلان تحویل داده که این امر نشانه فرهنگ توجه به محیط زیست و حیات وحش توسط ایشان بوده است.»

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان گیلان، درباره سرنوشت این پرندگان پس از تحویل به اداره کل محیط زیست استان میگوید: «کارشناسان اداره کل پس از ۲ روز تیمار و نگهداری این پرندگان که شامل: ۵ قطعه پاشلک معمولی و ۴ قطعه آبچلیک دودی بودند، آنها را حلقه گذاری کرده و سپس در طبیعت رهاسازی کردند.»

وی درباره زنده گیری این پرندگان توضیح داد: «با توجه به اتمام برداشت برنج، باقیمانده شالیزارها زیستگاه مناسبی برای این قبیل پرندگان به شمار می آیند و عده ای از فرصت طلبین و متخلفین اقدام به شکار پرندگان در این زیستگاه ها که خارج از مناطق تحت مدیریت قرار دارند، میکنند.»

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان گیلان در پایان با هشدار به شکارچیان و صیادان پرندگان افزود: «شکار، صید و عرضه پرندگان آبزی تا مقطع زمانی اعلام صدور پروانه شکار،جرم است و در صورت مشاهده با متخلفان برابر مقررات برخورد خواهد شد.»