هوآتزین

برای ملاقات با یکی از بزرگترین خوانندگان، رقصندگان و نمایشگران دنیای پرندگان باید بینی خود را مسدود نگه دارید؛ چرا که این پرنده فکر میکند گاو است! این پرنده هواتزین نام دارد و بویی مانند کود گاوی تازه تولید میکند.


غذای غالب این حیوان برگ است و تنها پرنده ای شناخته شده ای است که همانند گاو از روش تخمیر برای هضم استفاده میکند. این فرایند منجر به تولید بوی بدی میشود و این پرنده را شایسته نام پرنده بدبو میکند. آوازه بوی بد این پرنده چنان درحیات وحش پیچیده که هیچ موجودی تمایلی به شکار و خوردن گوشتش ندارد.

منبع:خبر آنلاین