سلام
دوستان کسی سیستم UV داره؟
یه UV میخوام که سر راه خروجی فیلتر سطلی قرار بگیره
کسی اگر داشت پ خ بده

با سپاس
M_Fish