دوست عزیزم من با شماره یک بیشتر موافقم شما میتونید با این پلان بیشتر از فضاتون استفاده کنید برای جای گذاری تجهیزات هم میتونید زیر فضا سازی صخره استفاده کنید یا پشتش

وسایل تقریبا کامل هستش و کافی