یک لاک*پشت پیر زنده که بیش از 5 قرن زندگی کرده است در استان «هنان» در چین کشف شد.


به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران؛اولین سوالی که مطرح می شود که این است که چگونه سن لاک*پشت تشخیص داده می*شود.
شما می*توانید سن لاک*پشت را از طریق حلقه*های فلسش تشخیص دهید و این حلقه*ها در سالهایی که لاک*پشت جوان به بلوغ کامل نرسیده است رشد دارند و هنگامی که به بلوغ کامل برسند هیچ حلقه *دیگری افزوده نمی*شود.