این کرم شفاف در یک تغییر چهره اساسی به یکی از زیبا ترین پروانه های دنیا تبدیل میگردد.

این پروانه با نام علمی (Acraga coa) در کشور های آمریکای جنوبی زندگی میکند. این حشره زیبا از برگ درختان حرا تغذیه می کند.منبع:topnop.ir