تالاب قوريگل كه يكي از منابع زيست محيطي بسيار مهم استان بوده و به عنوان يكي از تالاب هاي بين المللي حفاظت شده كشور به ثبت رسيده در 18 كيلومتري شمال غربي شهرستان بستان‎ آباد قرار دارد.

آب شيرين تالاب از طريق رودها و آبراهه‎هاي فصلي و سيلابي و به مقدار كمتر از طريق چشمه‎هاي زير تالاب تامين مي‎شود و اطراف آن را مراتع، چمنزارها، مزارع و كشتزارهاي متعددي فراگرفته و به علت وجود هواي مطبوع در تابستان ها، يكي از مراكز استراحت و تفريح مردم منطقه است.

تالاب قوريگل براي بسياري از پرندگان مهاجر آبزي و حمايت شده از نظر زيستگاهي حائز اهميت ملي و بين المللي است بطوري كه در سال 73 به عنوان منطقه شكار ممنوع تصويب شد و حفاظت از آن به عنوان يك هدف اصلي امري اجتناب ناپذير است.
جانشين مدير كل محيط زيست آذربايجان شرقي در اين خصوص به خبرنگار ايرنا گفت: تالاب قوريگل قابليت هاي فراوان زيستي، آموزشي، تحقيقاتي و اكوتوريسم دارد.

سيد محسن قمي با بيان اينكه حدود 92 گونه پرنده آبزي و كنار آبزي در اين تالاب شناسايي شده افزود: تالاب بين المللي قوري گل هر ساله ميزبان سه گونه اردك سرسفيد، مرمري و بلوطي است كه خطر انقراض ، آنها را تهديد مي كند.
وي اظهاركرد: بيش از 280 گونه گياهي كه 89 درصد آن در حوزه تالاب مي رويد در صورت خشكي تالاب و از بين رفتن ني زارها گونه هاي گياهي تالاب نيز نابود مي شوند.

مديركل محيط زيست آذربايجان شرقي نيز به خبرنگار ايرنا گفت: تالاب بين المللي قوريگل براي ادامه حيات خود نيازمند سالانه دو ميليون ليتر آب است.
بيوك رييسي با بيان اينكه پس روي آب تالاب امسال نسبت به سال گذشته با ?? درصد كاهش روبرو بود افزود: اگر نتوانيم آب مورد نياز اين تالاب را تامين كنيم در آينده نزديك تالاب با فاجعه روبرو خواهد بود.

وي با اشاره به كاهش نزولات جوي و مشكل در كانال هاي انتقال آب وضعيت تالاب را مطلوب ندانست و تاكيد كرد: نجات تالاب قوريگل نگاه فرا بخشي مي خواهد و بايد دستگاه هاي متولي در امور تالاب تمام فعاليت خود را براي تامين آب مورد نياز آن بكار گيرند.
رييسي با بيان اينكه سند مديريت يكپارچه براي تالاب قوريگل از سوي سازمان محيط زيست تهيه و تنظيم شده است افزود: در اين سند وظايف تمام بخش ها آمده و به امضا تمام مسوولان رسيده است.

مديركل حفاظت محيط زيست آذربايجان شرقي خاطرنشان كرد: محيط زيست براي حفاظت از تالاب دو و نيم كيلومتر حصاركشي و نزديك به سه ميليارد ريال هزينه كرده و سازمان آب منطقه اي استان موظف شده سه ميليارد ريال براي ترميم كانال هاي سرريز به اين تالاب هزينه كند.

وي مساحت تالاب قوريگل را 200 هكتار برشمرد و اظهاركرد: مساحت منطقه حفاظت شده قوريگل 480 هكتاراست.
نايب رييس كميسيون كشاورزي مجلس نهم در اين خصوص گفت: وضعيت بيمارگونه تالاب بين المللي قوريگل نيازمند توجه فوري و ويژه است و بايد تمام دستگاه هاي متولي و غير متولي براي نجات اين تالاب دست بكار شوند.

غلامرضا نوري با بيان اينكه با وضعيت كنوني تالاب شاهد به خطر افتادن زنجيره حيات در آن خواهيم بود، افزود: تالاب ها كاربردهاي مختلفي دارند و تالاب قوريگل ظرفيت سرمايه گذاري در بخش توريست و پرنده نگري را در منطقه دارد.
نماينده مردم بستان آباد در مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه پرونده احياي تالاب هاي كشور در اين كميسيون باز است گفت: دولت مكلف مي شود با احياي تالاب ها و راهكارهاي منطقه اي و حتي براي تامين مالي پروژه ها و با اجاره دادن آنها براي مدت هاي معين در احياي تالاب ها قدم بردارد.

بر اساس اين گزارش، اگرچه مسوولان استان از تدوين و اجراي برنامه*هايي براي رفع كمبود آبي تالاب خبر ميدهند، اما وضعيت آن همچنان نگران كننده است.