به گزارش سرویس علمی جام، دیلی میل در یک خبر تصویری به دوستی دیرینه این سگ با فیل پرداخت و نوشت: این دو حیوان که شباهت چندانی با هم ندارند اما دوستی دیرینه ای با هم دارند که یک لحظه هم نمی توان انها را از هم جدا کرد. در این تصاویر شاهد این هستیم که فیل توپ را برای سگ پرتاب می کند و او هم سریعا به دنبال توپ می رود.