در نگاه اول ، گلهای داخل عکس بسیار غیر عادی بنظر میرسند. با کمی دقت متوجه مورد جالب عکس های جک لانگ میشوید و مطلبی خارق العاده در مورد آن خواهید یافت.

این هنرمند این گلها رابا استفاده از عکاسی خلق کرده است. با عکاسی پر سرعت از پاشش مایعات رنگی به گونه ای که ساختار های یک گل را همچون گلبرگ و برگ و ساقه را پدید آورند.

این سری از عکس های او روز ها زمان برده است.

شاید او برای بدست آوردن این عکس ها ، هزاران عکس را دور ریخته است.