معصومه ابتكار در مراسم اختتاميه دومين جشنواره محيط زيست در آموزه هاي رضوي و تجليل از محيط بانان نمونه در جمع خبرنگاران افزود: احياي شوراي عالي محيط زيست جزو برنامه هاي 100 روزه رياست جمهوري است و به زودي با دستور رييس جمهوري احيا مي شود.

شوراي عالي محيط زيست در دوره قبل لغو شده بود.

مصوبه فروش پارك پريسان به زودي لغو خواهد شد

مصوبه فروش پارك پرديسان كه در سال 1389 توسط دولت به تصويب رسيده بود به زودي لغو خواهد شد.

نامه لغو مصوبه فروش پارك پرديسان را به دولت داده ايم و تا چند روز آينده اين مصوبه لغو خواهد شد.
معاون رييس جمهور با بيان اينكه پارك پرديسان متعلق به مردم ايران است اظهار داشت: پارك پرديسان يك پارك پژوهشي، تحقيقاتي و تفريحي زيست محيطي است كه براي آن برنامه ريزي شده است.

وي درباره احياي پارك پرديسان گفت:برنامه ريزي لازم براي تبديل پارك پرديسان به يك پارك پژوهشي، تحقيقاتي و تفريحي زيست محيطي صورت گرفته كه دولت متولي اين برنامه است و ممكن است دراين زمينه از بخش خصوصي كه در توسعه فضاي سبز مبتني بر نگاه زيست محيطي موفق بودند، استفاده شود.

رييس سازمان حفاظت محيط زيست اظهار داشت: اما هنوز تصميمي در اين زمينه گرفته نشده است و موضوع در حال بررسي است.

ابتكار در ادامه افزود: قول مي دهم براي رفع مشكلات محيط بانان تلاش كنم تا با آرامش به وظيفه خطيرشان كه همان حفاظت از طبيعت است ، بپردازند.

وي گفت: در دوره اي كه مسووليت سازمان حفاظت محيط زيست را به عهده داشتم طرح همكاري سازمان حفاظت محيط زيست با دستگاه هاي قضايي مطرح شده بود و يكي از اقداماتي كه در آن زمان انجام شد تدوين برنامه اي براي همكاري سازمان محيط زيست با دستگاه هاي قضايي بود كه دراين زمينه چند دوره آموزشي نيز برگزار شد.

وي افزود: هدف از برگزاري اين دوره هاي آموزشي آشنايي قضات با مشكلات و مسائل زيست محيطي بود، يا اينكه حداقل يك مشاور زيست محيطي در دادگاه هاي جرايم محيط زيست حضور داشته باشد تا به صورت تخصصي به جرايم زيست محيطي پرداخته شود.
ابتكار تاكيد كرد: اكنون مسائل و موضوعات زيست محيطي، علمي و بسيار پيچيده است از اين رو تشخيص جرم هم تا حدي مشكل شده است. از اين رو برگزاري اين دوره هاي آموزشي براي آشنايي قضات با مسائل زيست محيطي كمك زيادي در صدور حكم خواهد كرد كه البته اين موضوع از برنامه هاي در دست اقدام سازمان محيط زيست است.

منبع:ایرنا