بیولوژیست های آمریکایی در مریلند آمریکا سرگرم تهیه کاتالوگی جهت معرفی گونه های مختلف زنبور ها هستند.بیش از 1200 عکس مختلف برای چاپ در این کتاب آماده شده است که انواع گونه های زنبور را از نزدیک و به نحو بسیار آموزنده به خواننده ها معرفی میکنند.دیدن این موجودات زیبا و ریز با ابعاد بزرگ بسیار هیجان انگیز است.