دیده بان حقوق حیوانات
: یک عدد سارگپه در پارک ملی کلاه قاضی رهاسازی شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی محیط زیست استان اصفهان از معاونت محیط طبیعی این اداره کل، یک عدد سارگپه که از منزل متخلفی در شهرستان لنجان کشف شده بود در پارک ملی کلاه قاضی رهاسازی شد و متخلف یاد شده به جرم نگهداری از پرنده وحشی در خارج از زیستگاه طبیعی خود، به مراجع قضایی معرفی گردید.

گفتنی است سارگپه از پرندگان شکاری است که از جانورانی نظیر پستانداران کوچک و پرندگان تغذیه نموده و بر روی درختان و یا صخره ها آشیانه سازی می کند. این پرنده در زمره پرندگان حمایت شده از سوی سازمان حفاظت محیط زیست است.