این برنامه مشترک یک توافق بلندمدت برای مقابله با تهدیدهای جهانی پیشروی منابع طبیعی جهان نظیر تجارت غیرقانونی در حیات وحش است و برخی از اعضای خانواده سلطنتی انگلیس و ولز نیز برای همکاری در اجرای این طرح بین المللی داوطلب شده اند.


«پرنس ویلیام»، شاهزاده انگلیس که یکی از طرفین این همکاری است درباره این برنامه گفت: تهدیدهای پیشروی میراث طبیعی ما بسیار گسترده است اما من معتقدم این گروه همکاری که از مغزهای متفکر حفاظت از طبیعت تشکیل شده می تواند سبب برانگیختن انگیزه برای ایجاد یک تعهد جدید و حرکتی برای حفاظت از گونه ها و زیستگاه های در معرض خطر نابودی برای نسلهای آینده شود.

به عنوان مثال در مسئله تجارت غیرقانونی حیات وحش، تقاضا برای محصولات تولید شده از اعضای بدن جانوران، منجر به مرگ سالانه ده ها هزار جانور گوناگون از گونه های مختلف و ارزشمند می شود که آنها را بیشتر به سودی نابودی سوق می دهد.

کارشناسان این اتحادیه تاکید کردند: ما باید با همکاری هم از این فاجعه جلوگیری کرده و به فرزندانمان فرصت دیدن حیات وحش زیباتر و متنوع تر را بدهیم.
این همکاری روی موضوع مهم «تجارت غیرقانونی حیات وحش» تمرکز خواهد کرد. شبکه نظارت بر تجارت غیرقانونی حیات وحش (TRAFFIC) طی یک برنامه مشترک و با همکاری IUCN و صندوق جهانی طبیعت (WWF) در حال تهیه گزارشی برای همکاری در بررسی وضعیت کلی تجارت غیرقانونی حیات وحش و بررسی گزینه هایی برای تحت کنترل درآوردن وضعیت موجود است.

IUCN نیز از طریق «کمیسیون نجات گونه ها»، دانش متخصصان خود را در تجارت حیات وحش در اختیار این برنامه همکاری قرار می دهد.
به نقل از پایگاه اطلاع رسانی اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت (IUCN)، «سایمون استورات»، رییس کمیسیون نجات گونه های IUCN* ضمن ابراز خرسندی از این همکاری مشترک افزود: متاسفانه امروز شاهد رشد بی سابقه تجارت غیرقانونی حیات وحش هستیم و ارزش مالی این بازار هزاران میلیون دلار برآورد میشود.

تجارت غیرقانونی و قاچاق حیات وحش همچنین تبعات امنیتی، اقتصادی و زیست محیطی فراوانی دارد که تلاش داریم با به اشتراک گذاشتن تجربیات خود در این زمینه گامی به جلو برداریم.
برنامه «اتحاد برای حیات وحش»، همچنین تلاش میکنند ضمن تاکید ویژه بر روی نسل آینده، رهبران حافظ محیط زیست و حیات وحش، سطح آگاهی ها و نگرانیها را از بحرانهای پیشروی حفاظت از طبیعت افزایش دهد.

نهادهای بین المللی حافظ محیط زیست که در این برنامه با IUCN همکاری خواهند داشت شامل سازمان بین المللی حفاظت از محیط زیست، سازمان بین المللی حفاظت از گونه های گیاهی و جانوری، سازمان حفاظت از طبیعت، انجمن حفاظت از حیات وحش، دفتر صندوق جهانی حفاظت از طبیعت در انگلیس و انجمن جانورشناسی انگلیس و تمامی سازمانهای عضو اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت (IUCN)
خواهند بود.