مدتهاست که فعالان محیط زیست درباره استفاده از کیسه های پلاستیکی هشدار میدهند حالا قرار شده است که برای اولین بار فروشگاه هایی که از این کیسه ها به مشتری هایشان بدهند بابت هر کیسه جریمه شوند.

در دنیا کمپین های مختلفی برای مقابله با استفاده از کیسه های پلاستیکی که هر روز در دست خیلی ها دیده میشود راه افتاده است. کیسه هایی که به طور متوسط تنها برای ۲۰ دقیقه استفاده می شوند اما تجزیه آنها در طبیعت
۱۰۰۰ سال زمان میبرد.

به غیر از این حیوانات و پرندگان زیادی به خاطر خوردن اشتباه این کیسه ها یا گرفتار شدن در آنها هر سال میمیرند. به همین خاطر بسیاری از فروشگاه های معتبر جهان کیسه های پلاستیکی را کنار گذاشته اند و مشتری های خود را به استفاده از موارد جایگزین مثل کیسه های پارچه ای یا پاکت هایی که با کاغذ بازیافتی تهیه شده اند تشویق میکنند.
در انگلیس اما برای اولین بار قرار است قانونی به اجرا در بیاید که بر اساس آن فروشگاه ها به ازای هر یک عدد کیسه پلاستیکی که به مشتری هایشان بدهند ۵ پنس(حدود ۳۰۰ تومان) جریمه می شوند. نیک کلگ،معاون نخست وزیر انگلیس این طرح را که قرار است از سال ۲۰۱۵ اجرایی شود در کنفرانس حزب لیبرال دمکرات اعلام خواهد کرد.

قرار است درآمد حاصل از این جریمه به موسسه های فعال در زمینه محیط زیست داده شود. به عقیده بسیاری این جریمه هر چند به نظر کم می آید اما به تدریج فروشگاه ها را مجبور میکند به خاطر استفاده بسیار روزانه،کیسه های پلاستیکی را جایگزین کنند.


منبع:خبر گزاری مهر