به گزارش سرویس علمی جام به نقل از باشگاه خبرنگاران؛ محققان با الهام از پروانه مورفو و بررسی ساختار رنگها اقدام به تولید آن با نانو ساختار خاص شدند.محققان دانشگاه اکستر با همکاری سه واحد تحقیقاتی دیگر به بررسی و مطالعه ی پروانه ی مورفو کرده و با انجام تحقیقات کامل بر روی ساختار بال این پروانه ها و نحوه ی ترکیب رنگها و تمیزی سطوح اقدام به طراحی و ساخت فوتونیکی نانو ساختار رنگی آن شدند.دکتر راویسیلی مسئول تیم تحقیق می گوید یک گروه از محققان از رشته های مختلف به وجود پلاسمای رنگ در بال این پروانه هایی بودند که با ایجاد گرادیان خاص در قطبین این سطوح قادر به تعویض رنگ بال خود می باشد.
محققان با طراحی و ساخت آرایه های از سنسورهای جداگانه که در داخل واحد شیمیایی از محلولهای مختلف می باشد اقدام به ساخت نمونه ای از این بال ها با روش نانو شدند.پژوهشگران اظهار داشتند این طیف وسیع رنگ های جذاب به ما در ساخت مواد آرایشی و بهداشتی با تکنیک ها و رنگ های جداب کمک کرده و نوعی تحول ساختار رنگی در این زمینه ها ایجاد می کند.

منبع:جام نیوز