باکتریهای موجود در فضولات پانداها میتوانند به تولید انواع جدید سوخت زیستی کمک کنند، زیرا با کارآیی بسیار بالا مواد سلولوزی را به قندهای ساده تر تبدیل می کنند.


دانشمندان باکتریهایی را در روده های پاندا پیدا کرده اند که میتوانند گیاهان را به اتانول قابل استفاده به عنوان سوخت زیستی تبدیل کنند.

به گزارش دیلی تلگراف، محققان 40 نوع باکتری را در فضولات دو پاندای باغ وحش ممفیس به نامهای یایا و لی لی پیدا کرده اند که می توان از آنها برای تولید سوخت زیستی استفاده کرد. آنها دریافته اند که این میکروب ها میتوانند با بازدهی بسیار بالایی، مواد فیبری گیاهی را به قندهایی تجزیه کنند که پس از آن توسط باکتریهای دیگر تخمیر میشوند.


دلیل این که این دانشمندان در شکم پانداها به دنبال این باکتریها می گشتند این بود که این گونه در حال انقراض، رژیم غذایی تقریبا منحصر به فردی از چوب بامبو دارد. روده پانداها برای هضم سریع بامبوتکامل یافته است، تا بتوانند از غذایی که از لحاظ مواد مغذی بی ارزش است، مواد مغذی کافی را برای خود تامین کنند.


دکتر اشلی براون، سرپرست این تحقیق در دانشگاه می سی سی پی، میگوید که این باکتریها در روده پانداها آنزیمهای بسیار نیرومندی را تولید میکنند که توان تجزیه مواد چوبی را دارند. او می افزاید: «فاصله زمانی مابین خوردن و دفع کردن در پاندا بسیار کوتاه است، بنابراین این باکتریها باید بسیار کارامد باشند تا از غذایی مثل بامبو، مواد مغذی را آزاد کنند. کارامدی، نکته کلیدی تولید سوخت زیستی است و به همین دلیل است که ما بر روی این باکتریها در این جانوران غول پیکر تمرکز کرده ایم».


در حال حاضر، زباله های گیاهی برخی از گیاهان همانند ذرت و سویا نیز به پردازش ویژه ای برای شکستن ماده سلولوزی چوبی سخت نیاز دارد تا بتواند تبدیل به سوخت زیستی شود.

گروه دکتر بروان در تحقیقی که با همکاری دانشمندان دانشگاه ویسکانسین- مدیسون انجام دادند، باکتریهایی را در بدن پاندا کشف کرده اند که سلولوز چوب را به قندهای ساده ای تجزیه می کنند که میتوانند با تخمیر تبدیل به اتانول زیستی شوند. آنها همچنین باکتریهایی را یافته اند که میتوانند این قندها را به روغنها و مواد اولیه ای مورد نیاز برای تولید بیودیزل تبدیل کنند.

دکتر براون می گوید: «ما باکتریهایی را در فضولات پانداها کشف کرده ایم که ممکن است راه حلی برای جستجوی منابع جدید و پایدار انرژی باشند».

منبع:خبر آنلاین