یکی از مشکلترین سوژه های عکاسی حشرات هستند، زیرا عکاس با موجودات کوچک و چالاکی مواجه است، این رشته از عکاسی جزئی از عکاسی علمی است و در حیطه عکاسی از اجسام کوچک (Macro photography) قرار دارد برای عکسبرداری از حشرات عکاس با 3 مشکل اساسی روبه رو
ست:1- به علت کوچک بودن اندازه آنها باید عکاسی از فواصل بسیار نزدیک صورت گیرد که به علت چالاک بودن حشرات و فرار کردن آنها موفقیت در این امر به سختی حاصل میشود.

2- به علت کم بودن فاصله لنز تا سوژه نورپردازی مناسب کاری فوق العاده مشکل است.

3- عکاسی از فواصل نزدیک باعث کاهش شدید عمق میدان عکس میشود.

برای شروع کار بهتر است حشره هایی را که آرامند و نمی پرند و اغلب برای مدتی طولانی بیحرکت بر جای خود باقی می مانند، انتخاب کنید تا امکان تنظیم فاصله و کادربندی مناسب فراهم شود. بسیاری از این حشرات شکارچیانی هستند که بیحرکت و ساکن بر جای خود قرار میگیرند و خود را همرنگ و هم شکل محیط پیرامون میسازند، اما درحقیقت برخی از آنها به قدری کوچک اند که بر روی اجسام بسیار سستی می نشینند و حتماً لازم است آنها را حتی از وزیدن یک نسیم کوچک در امان نگه داشت. در شرایط طبیعی هیچ حشره ای که قدرت پرواز داشته باشد به شما اجازه نخواهد داد به او نزدیک شوید، چه رسد به آنکه بخواهید سر فرصت از چهره اش عکس بگیرید!
باتوجه به توضیحات داده شده، عکاسی موفق از حشراتکاری فوق العاده مشکل است. روشهایی در این خصوص وجود دارد که دانستن آنها خالی از فایده نخواهد بود:

الف: استفاده از مواد بی حس کننده: به وسیله اسپری ها میتوان حشره را سست و کم تحرک کرد و امکان عکاسی از آنها را افزایش داد.

ب: استفاده از قفس شیشه ای، این قفس باید به صورتی باشد که بتوان پس زمینه ای را در آن جای داد و از طرفی به حدی کوچک باشد که حرکات سوژه را محدود کند، جنس شیشه باید دارای کیفیت خوبی باشد و فاقد حباب های هوا، خراش و ناهمواری در ضخامت آن باشد. برای عکاسی از پروانه ها و سنجاقک ها معمولاً از این روش استفاده میشود.

به خاطر داشته باشید هرگونه توسل به زور برای تطبیق حشره با سلیقه عکاس سبب اتلاف وقت میشود.

در عوض سعی کنید در زمانهایی از حشرات عکاسی کنید که درحال استراحت بوده و بیحرکتندزنبورها و پروانه ها غالباً بر روی گل ها می نشینند و با تحمل صبر و شکیبایی قادر خواهید بود عکسهای خوبی هنگام نشستن ناگهانی یا تصادفی این حشرات بر روی گلی که شما قبلاً آن را در کادر دوربین قرار داده بودید بگیرید. همچنین به یاد داشته باشید که سوخت و ساز شیمیایی بدن حشرات با کم شدن دمای محیط کاهش می یابد.

در روزهای سرد حشرات معمولاً به قدری تنبل میشوند که به راحتی میتوان به آنان نزدیک شده و عکسهایی با درشتنمایی زیاد از آنها تهیه کرد.

درمورد تکنیکهای این نوع عکاسی باید بدانید که اگر از دوربینهای تک لنزی انعکاسی دیجیتالی استفاده میکنید نیاز به یک لنز ماکرو 100 میلیمتری و فانوس مخصوص و کلوزآپ دارید و همچنین استفاده از دیافراگمهای بسته مثل F/16 و F/11 ضروری است.

درصورتی که بخواهید از فلاش استفاده کنید باید نورپردازی شما به صورت غیرمستقیم و انعکاسی صورت گیرد و نیاز به فلاشی دارید که بتوانید زوایای پرتاب نور آن را به هر طرف که مایل باشید، تغییر دهید.به علت کوچک بودن اندازه حشرات عکاسی از آنها از فواصل بسیار نزدیک صورت می گیرد وبا توجه به چالاکی حشرات موفقیت در این امر به سختی حاصل می شود.


برای عکاسی از حشرات باید صبر وحوصله زیادی به خرج دهید تابتوانید عکسهای زیبایی بگیرید.