هنرمندی ویتنامی با نام Ben Tre با مته های مخصوص دندانپزشکی بر روی پوست تخم مرغ طراحی های شگفت انگیزی میکند و با قرار دادن یک لامپ LED در زیر این تخم مرغ ها، رنگی جالب بر طراحی های خود میزند که جذابیتشان را چند برابر میکند.