جلگه رودخانه راپا در پارک ملی سارک در سوئد جلوه ای بسیار دیدنی دارد. این رودخانه 75 کیلومتر طول دارد و در نزدیکی دریا به چندین بخش تقسیم شده و صحنه ای دیدنی را ایجاد نموده است.