یاکوشیما یکی از جزایر اوسامی است که دارای ۵۰۰ کیلومتر مربع وسعت و ۱۵۰۰۰ نفر جمعیت می باشد و در جنوب کیوشو در کاگوشیمای ژاپن واقع شده است . تنگه وینسنس ( یاکوشیما کایکیو ) آن را از تانگاشیماجدا می کند .

مرتفع ترین نقطه این جزیره، میانورا – دک با ارتفاع ۱۹۳۵ متر( ۶۳۶۰ فوت ) است . جزیره، پوشیده از جنگلهای انبوهی ست که به خاطر وجود درختهای طولانی عمر کریپتومریا که در ژاپن با نام سوگی شناخته میشود، مورد توجه قرار گرفته است .

این جزیره در سال ۱۹۹۳ در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسید.