به گزارش گروه بین الملل زیست نیوز، ورود به قلمرو ناشناخته ها برای ارضا حس کنجکاوی همواره مورد توجه انسان بوده است. چیزی در حدود دو سوم یا 70 درصد از سطح کره زمین را آب فرا گرفته و اقیانوسها همچنان یکی از مکانهای کمتر شناخته شده برای ما محسوب می شوند.

اگرچه پیشرفت فناوری طی دهه های اخیر انسان را بیش از پیش با پهنه های وسیع آبی جهان آشنا کرده، اما ممکن است همچنان موجودات شگفت انگیز بسیاری در دل اقیانوس ها با ما غریبه باشند.

در ادامه گوشه ای از حیات دریایی را در اندازه ها، اشکال و رنگهای مختلف که از جاندارانی بسیار ریز تا گونه هایی بسیار عظیم را شامل می شود، در قاب تصویر جای می دهیم.