به گزارش سرویس علمي جام به نقل از باشگاه خبرنگاران، زيست شناسان ماهي هايي را كه در آب هاي منجمد قطب زندگي مي كنند را يافتند.


محققان با بررسي ژنتيكي اين ماهي ها به رفتار مقاومتي آنها در سرماي زير صفر و به كارگيري ژنهايي به نام ch كريستينا در مقاومت در برابر سرما مي باشد.

پژوهشگران اظهار اميدواري كردند كه بتوان از اين ماهي ها الگويي ژنتيكي جهت انسان توليد كنند تا بتواند در برابر سرما مقاومت نشان داده و دچار ضعف و بيماري نشوند.