سلام خدمت عزیزان من خریدار جوجه کاسکو یا خاکستری دم قرمز هستم
عزیزانی که قصد فروش به قیمت واقعی البته منظورم از قیمت واقعی (فروشنده واقعی هستن )تماس بگیرن بصورت نقدی خریدارم
شماره تماس من 09127960147سلطانی