به گزارش گروه بین الملل زیست نیوز، استفاده از آفت کش ها طی سال های اخیر یکی از مباحث اصلی در زمینه نگرانی های زیست محیطی بوده است. پژوهشگران همواره به این نکته اشاره داشته اند که به کارگیری این مواد شیمیایی می تواند آثار منفی برای محیط زیست به همراه داشته باشد. از آفت کش ها برای مقابله، کاهش و یا نابودی علف های هرز و هر گونه حیوان مزاحم که می تواند تغییر زیست بوم و یا گسترش بیماری را در پی داشته باشند، استفاده می شود.


افزون بر این مساله که آفت کش ها به طور بالقوه می توانند برای انسان و حیوانات دیگر سمی باشند، پژوهش جدید تیمی بین المللی از دانشمندان نشان داده است که این مواد شیمایی مسئول کاهش 42 درصدی تنوع زیستی منطقه ای بی مهرگان هستند. "میخائیل بکتوف" و "ماتیاس لیز" از مرکز پژوهش های زیست محیطی هلم هولتز در لایپزیک به همراه "بن کفورد" از دانشگاه فناوری سیدنی و "رالف شافر" از موسسه علوم محیط زیست لاندو به تجزیه و تحلیل اثر آفت کش ها شامل حشره کش ها و قارچ کش ها در آب های جاری در آلمان، فرانسه و استرالیا اقدام کرده اند.


دانشمندان تعداد گونه ها را در مناطق مختلف مقایسه کرده و بر همین اساس قادر به شناسایی کاهش قابل توجه تنوع زیستی منطقه ای حشرات آبزی و دیگر بی مهرگان ساکن آب های شیرین بوده اند. نتایج پژوهش صورت گرفته اختلاف 42 درصدی بین مناطق به شدت آلوده و پاک در اروپا را نشان داده و این آمار برای استرالیا کمتر و برابر با 27 درصد بوده است.


همچنین، پژوهشگران این موضوع را کشف کرده اند که کاهش کلی در تنوع زیستی در درجه نخست به واسطه از بین رفتن چندین گروه از گونه ها که نسبت به آفت کش ها بسیار آسیب پذیر هستند، رخ داده است. از جمله این گونه ها می توان به استون فلای ها، می فلای ها، تاربالیان و سنجاقک ها اشاره کرد که از مهم ترین اعضای زنجیره غذایی برای ماهی ها و پرندگان محسوب می شوند. از آن جایی که این گونه ها به طور منظم بین آب های سطحی و زیر زمینی در حال تبادل هستند، به عنوان شاخص کیفیت آب عمل کرده و تنوع بیولوژیکی در چنین محیط های آبی تنها توسط آنها می تواند پایدار باقی بماند.


تا به امروز، تایید استفاده از آفت کش ها بر اساس فعالیت های تجربی که در آزمایشگاه ها و زیست بوم های مصنوعی انجام شده اند، استوار بوده است. اما برای آن که آثار زیست محیطی این مواد شیمیایی به صورت درست و دقیق مورد ارزیابی و بررسی قرار بگیرند، مفاهیم موجود باید از طریق پژوهش در محیط های واقعی و در کوتاه ترین زمان ممکن صورت بگیرند.


به گفته ماتیاس لیز، نتایج پژوهش اخیر به خوبی نشان می دهد که هدف کنوانسیون تنوع زیستی سازمان ملل در راستای کند کردن آهنگ کاهش تعداد گونه ها تا سال 2020 در معرض خطر قرار دارد. بدون در نظر گرفتن اقدام های محافظتی که به کار گرفته شده اند، آفت کش ها همواره بر زیست بوم ها تاثیرگذار خواهند بود، اما ملاحظات واقع بینانه در مورد سطح حفاظت مورد نیاز برای زیست بوم های مختلف تنها در شرایطی شکل می گیرند که مفاهیم ارزیابی معتبر که در محیط های واقعی آزمایش شده اند، به اجرا گذاشته شوند.


کاملا روشن است که تهدید آفت کش ها برای تنوع زیستی در گذشته دست کم گرفته شده و پژوهش اخیر دانشمندان به جلوگیری از نابودی تنوع زیستی از طریق کاهش استفاده از این مواد شیمیایی تاکید دارد. این در شرایطی است که آفت کش ها (به عنوان مثال نمونه هایی که در کشاورزی استفاده می شوند) در میان آلاینده هایی که بررسی و پژوهش های بسیاری درباره آنها صورت گرفته، قرار دارند.